در دنیای امروز، روابط عمومی ها به عنوان عناصر مهمی در ارزیابی، تقویت برنامه ها و پیشبرد اهداف سازمان ها شناخته ميشوند.
‏روابط عمومی جدید محصول درک ظرفیت ها و استفاده بهینه از تعامل انسانی، رفتار سیستمی و ارتقاء دانش است.
همانگونه که سیاست علم و هنر و فن مملکت‌داری‌ست، روابط عمومی نیز علم و هنر و فن مردم‌داری‌ست. ‏٢٧ ارديبهشت روز جهاني ارتباطات و روابط عمومي بر تمامی فعالین این عرصه، به ویژه همکاران بخش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری‌های استان آذربایجان‌غربی گرامي باد.