موضوع : فروش یک قطعه زمین واقع در شهرستان خوی از طریق مزایده عمومی

سازمان همیاری شهرداریهای استان آذربایجان غربی در نظر دارد نسبت به واگذاری یک قطعه زمین به شرح مندرجات جدول ذیل از طریق فراخوان و برگزاری مزایده کتبی و عمومی به متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید.

متقاضیان شرکت در مزایده می توانند از مورخ 1399/09/08 لغایت  1399/09/18 از موضوع مورد مزایده بازدید و جهت اخذ فرم شرکت درمزایده به دبیرخانه سازمان به آدرس ذیل مراجعه نمایند و قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1399/09/18 به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت نمایند. پاکتهای تحویلی راس ساعت 10 صبح روزچهارشنبه مورخ 1399/09/19 دفتر مرکزی سازمان همیاری بازگشائی خواهد شد.

ردیف

پلاک ثبتی

آدرس

کاربری

مساحت

1

قطعه شماره 1808 به پلاک ثبتی 3113 از یک اصلی مفروز و مجزی شده از 1266 فرعی از اصلی مذکور بخش 4 خوی

جاده خوی تبریز (گلشهر)

مسکونی

186/37

سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد و مدارک مزایده مندرج میباشد.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص موضوع املاک  با شماره 09143416413 - آقای مولایی تماس حاصل نمایند .

فایل های فرمت پی دی اف و وورد بهمراه کاور و شرایط عمومی بطور کامل در فایل های قابل دانلود زیر موجود می باشد.                 

آدرس دفتر مرکزی سازمان :ارومیه خیابان شهید بهشتی، نرسیده به تقاطع سربازان گمنام(تقاطع خیابان برق و دانشکده)، ستاد مرکزی سازمان همیاری شهرداریهای استان آذربایجان غربی

اطلاعات اضافی فایل های  قابل چاپ جهت

دانلود فایل1 دانلود فایل 2 دانلود فایل 3 دانلود فایل 4