بازدید مدیر عامل سازمان همیاری از محل پروژه کمربندی شهید سلیمانی خوی / گزارش تصویری

شنبه, ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
کد خبر:99170

بازدید مدیر عامل سازمان همیاری از محل پروژه کمربندی شهید سلیمانی خوی / گزارش تصویری

گزارش تصویری

اول صفحه

عناوین جدیدیترین اخبار