دوره های آموزشی کارکنان شهرداری های استان آذربایجان غربی

مهلت ثبت نام از تاریخ 5 بهمن لغایت 5 اسفند می باشد. آزمون در تاریخ 15 اسفند ماه برگزار خواهد شد.

اطلاعات تکمیلی بزودی در همین سایت اطلاع رسانی خواهد شد.

همکاران محترم جهت اطلاعات بیشتر با مهندس سعید اروج زاده مدیر واحد فن آوری اطلاعات سازمان نیز می توانند تماس حاصل نمایند.

شماره همراه: 09141860191

عناوین دوره های آموزشی
عنوان مدت عنوان مدت عنوان مدت
محدوده های شهری 16 طرح توسعه شهری 24 کمیسیون ماده 100 16
کنترل نقشه های ساختمانی 16 مقررات عمومی اراضی و املاک 16 نقشه خوانی 16
کمیسیون ماده 5 10 انطباق کاربری 16 گردش مکاتبات اداری 16
طرح طبقه بندی مشاغل 32 اصول گزارش نویسی 12 بیمه اجباری تامین اجتماعی 6
آئین نامه معاملات 16 تعرفه عوارض 16 آشنایی با دعاوی دادخواست و لوایح 24
ثبت نام